Future Continuous

Future Continuous
Future Continuous
Future Continuous
Orzeczenie w czasie Future Perfect ma następującą strukturę: will+be+forma “-ing” czasownika.
He will be working.
She will not be working.
Will we be working?
When will you be working?
Who will be working?

Czasu tego używamy mówiąc o czynności, która będzie się odbywać (będzie “w trakcie”) w określonym momencie w przyszłości:
It's 9 pm. This time tomorrow I'll be surfing the Net.
Jest 9 wieczorem. Jutro o tej porze będę buszować po Internecie.
On the 1st of January 2001 at 12:01 am we will be celebrating the beginning of the new century.
1 stycznia 2001 o godz. 00:01 będziemy świętować początek nowego wieku.
Inne zastosowanie tego czasu, to mówienie o czynności, która będzie odbywać się nieprzerwanie przez jakiś przedział czasu w przyszłości:
Tomorrow between five and six pm I’ll be having my English class so I won’t be able to meet you.
Jutro między piątą i szóstą po południu będę miał lekcję angielskiego, więc nie będę mógł się z tobą spotkać.
Trzecim rodzajem użycia tego czasu jest mówienie o zdarzeniach w przyszłości wynikających z codziennej rutyny, do których nie przykładamy szczególnej wagi, nie są one efektem decyzji czy specjalnych planów. Nie trzeba tutaj podawać określnika czasu:
I'll be seeing him tomorrow.
Będę go jutro widział (jak codziennie w pracy).
“What will she do now?” “She'll be doing her work as usual.”
“Co ona teraz zrobi?” “Będzie pracować jak zwykle.”
W mowie potocznej takie użycie jest dużo częstsze niż poprzednie, odwrotnie niż na egzaminach.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Loading ...